Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nadat u beschikt over de aanmeldgegevens (of een authenticatie token) kunt u aan de slag met de webservice. Als u de mogelijkheden van de webservice wilt ontdekken of als u op een eenvoudige manier handmatig requests wilt opstellen en uitvoeren raden wij aan om gebruik te maken van de ontwikkel tool SoapUI Open Source.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Aan de slag met de webservice.

Voorbeelden

Een aantal veel voorkomende scenario’s zijn door ons uitgewerkt in een verzameling van voorbeelden. Op onderstaande pagina’s wordt bij deze voorbeelden uitleg gegeven en tonen we de webservice requests als ook de te verwachten webservice responses.

...